Дом отдыха Нидерсфельд Аренда Германия | Вакантиехуис*** ин Ниедерсфелд маx. 2

Вакантиехуис*** ин Ниедерсфелд маx. 2 Персонс 

ID: BN1176467/970400
#ДомОтдыха #Аренда #Нидерсфельд #СеверныйРейнВестфалия #Срв #RegierungsbezirkАрнсберг #Хохзауэрландкрайс #Германия
Дом отдыха Нидерсфельд Аренда Германия
Дом отдыха Нидерсфельд Аренда ГерманияДом отдыха Нидерсфельд Аренда ГерманияДом отдыха Нидерсфельд Аренда ГерманияДом отдыха Нидерсфельд Аренда ГерманияДом отдыха Нидерсфельд Аренда ГерманияДом отдыха Нидерсфельд Аренда ГерманияДом отдыха Нидерсфельд Аренда ГерманияДом отдыха Нидерсфельд Аренда ГерманияДом отдыха Нидерсфельд Аренда ГерманияДом отдыха Нидерсфельд Аренда ГерманияДом отдыха Нидерсфельд Аренда ГерманияДом отдыха Нидерсфельд Аренда ГерманияДом отдыха Нидерсфельд Аренда ГерманияДом отдыха Нидерсфельд Аренда ГерманияДом отдыха Нидерсфельд Аренда ГерманияДом отдыха Нидерсфельд Аренда ГерманияДом отдыха Нидерсфельд Аренда ГерманияДом отдыха Нидерсфельд Аренда ГерманияДом отдыха Нидерсфельд Аренда ГерманияДом отдыха Нидерсфельд Аренда Германия
Связаться с владельцем

 
 
   
 Все объявления о недвижимости поставщиком
Номера
спальня1
дополнения
Балконyes,балкон
Описание
Де аccоммодатие ис гелеген ин Ниедерсфелд, еен гезеллиг дорпjе ин Дуитсланд. Хет идеале вертрекпунт воор wанделинген, фиетстоcхтен ен wинтерспорт ин де омгевинг. Ин хет набиjгелеген дорпсcентрум кун jе тереcхт воор де дагелиjксе бенодигдхеден оф га еенс леккер боррелен ин еен ван де cафéс ен гезеллиг самен динерен ин еен ван де рестаурантс.

Ин де wинтер ис хет натуурлиjк еен парадиjс, га еенс наар скигебиед Есcхенберг оф Роделпарадиес Рухрqуелле. Маар оок ин де зомер ис ер геноег те белевен. Зо кун jе ин Хиллебаcхсее зwеммен, wатерскиëн, сурфен ен ног веел меер.
положение
#Хохзауэрландкрайс #RegierungsbezirkАрнсберг
Де бобслеебаан ин Wинтерберг лигт оп 9 км ван Ниедерсфелд. Де Кахлер Астен лигт оп 12 км ван хет аппартемент. Де скилифт Wинтерберг лигт оп 8 км афстанд. Ниедерсфелд ис ерг популаир биj реизигерс дие геïнтерессеерд зиjн ин бергwанделен, ландсcхаппен ен wанделен. Wинкелс: Хет cентрум ван Wинтерберг ис мет де ауто ин 10 минутен те береикен. Воор хет хуис ис еен бусхалте, дие у гемаккелиjк кунт гебруикен ом наар хет локале cентрум ван Ниедерсфелд те риjден. Андере wинкелс лигген оп 5 минутен лоопафстанд. Wе киjкен ернаар уит у те верwелкомен ин онс аппартемент ом те гениетен ван еен онтспаннен вакантие.
арматура
<п><стронг>Маx аантал персонен: 2
Аантал слаапкамерс: 1
Аантал бадкамерс: 1
Опп.: 52 м2</стронг></п><п>Хет аппартемент бевиндт зиcх оп де еерсте етаге ен хеефт еен балкон мет уитзиcхт овер Ниедерсфелд. Де wоонкамер хеефт еен зит мет тwее банкен, еен стоел, еен салонтафел ен смарт телевисие. Тиjденс хет верблиjф кан гебруик wорден гемаакт ван де wифи. Де геслотен кеукен ис ван алле гемаккен воорзиен зоалс еен 4-питс коокплаат, овен, магнетрон, коелкаст мет вриесвакjе, Неспрессо коффиезетаппараат, wатеркокер ен тоастер. </п><п>Де слаапкамер ис ингериcхт мет еен тwееперсоонс боxспринг (160x200 cм), тwее наcхткастjес ен еен кледингкаст. Воор де клеинсте гастен ис ер еен бабйбедjе (60x120 cм) ен еен киндерстоел аанwезиг. Де бадкамер ис воорзиен ван еен руиме доуcхе мет гласwанд, еен тоилет ен еен wастафел мет спиегелкастjе. Ер ис оок еен wасмаcхине ен еен wасдрогер аанwезиг.  Биj хет аппартемент хоорт еен паркеерплаатс воор ééн ауто.</п><п><стронг> </стронг></п>
другой
Де хуурприjс ис инcлусиеф енергиекостен.

Бедденгоед, еиндсcхоонмаак ен тоеристенбеластинг зиjн верплиcхт ен виндт у оп уw ресерверингсоверзиcхт ен/оф фаcтуур.

Ханддоекен, кеукентеxтиел ен киндермеубилаир куннен оп аанврааг апарт гехуурд wорден.

Хоуд ер рекенинг мее дат jонге гроепен ен феестен ниет зиjн тоегестаан.
rss feed  Digg.com Folkd Reddit Linkarena

Объявления

load datadata load ...