Дом отдыха Ниедерсфелд Аренда Германия | Вакантиехуис** ин Ниедерсфелд маx. 6

Вакантиехуис** ин Ниедерсфелд маx. 6 Персонс 

ID: BN1176030/934282
#ДомОтдыха #Аренда #Ниедерсфелд #СеверныйРейнВестфалия #RegierungsbezirkArnsberg #Hochsauerlandkreis #Германия
Дом отдыха Ниедерсфелд Аренда Германия
Дом отдыха Ниедерсфелд Аренда ГерманияДом отдыха Ниедерсфелд Аренда ГерманияДом отдыха Ниедерсфелд Аренда ГерманияДом отдыха Ниедерсфелд Аренда ГерманияДом отдыха Ниедерсфелд Аренда ГерманияДом отдыха Ниедерсфелд Аренда ГерманияДом отдыха Ниедерсфелд Аренда ГерманияДом отдыха Ниедерсфелд Аренда ГерманияДом отдыха Ниедерсфелд Аренда ГерманияДом отдыха Ниедерсфелд Аренда ГерманияДом отдыха Ниедерсфелд Аренда ГерманияДом отдыха Ниедерсфелд Аренда ГерманияДом отдыха Ниедерсфелд Аренда ГерманияДом отдыха Ниедерсфелд Аренда ГерманияДом отдыха Ниедерсфелд Аренда ГерманияДом отдыха Ниедерсфелд Аренда ГерманияДом отдыха Ниедерсфелд Аренда ГерманияДом отдыха Ниедерсфелд Аренда ГерманияДом отдыха Ниедерсфелд Аренда ГерманияДом отдыха Ниедерсфелд Аренда Германия
Связаться с владельцем

 
 
   
 Все объявления о недвижимости поставщиком
Номера
спальня3
дополнения
Террасаyes,терраса
удобства
yes,сауна Сауна
Описание
Wил jе грааг де натуур ин оф wил jе jе уитлевен оп еен ван де веле омлиггенде снееуwпистес? Хоудт jе ван гезеллигхеид рондом еен кнус хаардвуур оф wил jе jуист леккер ван де зон гениетен оп еен руим террас мет wеидс уитзиcхт? Дан ис дит сфеерволле, хуисдиервриjе ен лиcхте вакантиехуис де перфеcте уитвалсбасис. Де аccоммодатие ис гелеген ин хет мооие дорп Ниедерсфелд, оп де топ ван еен хеувел, мидден ин хет хет гроен. Хет лигт оп лоопафстанд ван де праcхтиге Хиллебаcхсее. Хет хуис ис аутхентиек ен стиjлвол ингериcхт ен ис ван алле гемаккен воорзиен.
положение
#Hochsauerlandkreis #RegierungsbezirkArnsberg
Ин де натуур
Ниедерсфелд ис еен дорп ин де гемеенте Wинтерберг. Хет стаат бекенд ом зиjн праcхтиге, афwисселенде бергландсcхап мет боссен ен дален. Пак де фиетс ом де уитдагенде моунтаинбике парcоурсен те немен, лооп зо наар де Хиллебаcхсее wаар jе кунт wатерскиëн, wакебоарден, зwеммен, тафелтенниссен, воллейбаллен ен ног веел меер. Оф га wанделен оп де праcхтиге Хоcххеиде, дие ин де назомер праcхтиг розе-паарс клеурт. ‘с Wинтерс ис хет еен wалхалла воор иедереен дие ван снееуw хоудт: ланглауфен, слеетjе риjден, скиëн ин Ниедерсфелд оф хет снееуwзекере Wинтерберг (10 минутен риjден).
разделение
Surface area: 85
арматура
<п><стронг>Маx. аантал персонен: 6+1 Кинд</стронг>
<стронг>Аантал слаапкамерс: 3</стронг>
<стронг>Аантал бадкамерс: 1</стронг>
<стронг>Опп: 85 м2</стронг>

Хет хуис бесcхикт овер еен стиjлвол ингериcхте wоонкамер мет веел рамен, хоге плафондс, еен виде ен еен опен хаард. Де опен кеукен хеефт еен гезеллиге еетхоек мет хоекбанк ен ис cомплеет уитгеруст мет еен магнетрон, овен, Сенсео коффиезетаппараат, wатеркокер, коелкаст мет вриесвакjе ен еен тоастер.

Де зитхоек ис воорзиен ван еен Смарт-ТВ ен ер ис WиФи аанwезиг. Нааст де зитхоек бевинден зиcх де опенслаанде деурен наар хет фрааие террас wаар jе ван хет уитзиcхт кунт гениетен. Мидделс еен трап береик jе де ондергелеген, руиме ен киндвриенделиjке туин. Де wонинг хеефт дрие слаапкамерс; тwее мет еен тwееперсоонсбед ен ééн мет еен стапелбед. Моcхт jе киндерен меенемен; ер ис еен киндербедjе ен еен киндерстоел аанwезиг. Де бадкамер бесcхикт овер еен доуcхе, еен wастафел, еен тоилет ен еен wасмаcхине. Ер ис ног еен апарт тоилет аанwезиг.

Де вакантиеwонинг хеефт меердере паркеерплеккен бесcхикбаар оп еиген терреин. Тевенс ис ер еен фиетсенсталлинг ен еен руимте аанwезиг wаар jе jе ски’с кунт опберген.</п><br><br>Сурфаcе ареа: 85<br><br>Поссибилитй неарбй / М&оумл;глиcхкеитен ин дер Н&аумл;хе: о смокинг!!!
использовать
Поссибилитй неарбй / М&оумл;глиcхкеитен ин дер Н&аумл;хе: о смокинг!!!
другой
Wиj враген ом еен борг ван € 100,- мидделс еен СЕПА-формулиер. Дит wордт у воораф тоегестуурд ен леверт у ингевулд биj инcхеcк ин. Мет хет СЕПА-формулиер геефт у онс маcхтигинг ом тот € 100,- аф те боекен, индиен ер биjвоорбеелд сcхаде ис. Алс ер ниетс веррекенд wордт, вервалт аутоматисcхе хет СЕПА-формулиер.

Де хуурприjс ис инcлусиеф енергиекостен.

Бедлиннен, еиндсcхоонмаак ен тоеристенбеластинг зиjн верплиcхт ен зиет у теруг оп уw ресерверингсоверзиcхт ен/оф фаcтуур.

Ханддоекен, кеукентеxтиел ен киндермеубилаир хуурт у оп аанврааг апарт.

Хоуд ер рекенинг мее дат jонге гроепен ен феестен ниет зиjн тоегестаан.
rss feed  Digg.com Folkd Reddit Linkarena

Объявления

load datadata load ...