Дом отдыха Сcхлеиден Аренда Германия | Вакантиехуис** ин Сcхлеиден маx. 30 Персонс

Вакантиехуис** ин Сcхлеиден маx. 30 Персонс 

ID: BN1160831/668539
#ДомОтдыха #Аренда #Сcхлеиден #СеверныйРейнВестфалия #Кёльн #Ойскирхен #Германия
Дом отдыха Сcхлеиден Аренда Германия
Дом отдыха Сcхлеиден Аренда ГерманияДом отдыха Сcхлеиден Аренда ГерманияДом отдыха Сcхлеиден Аренда ГерманияДом отдыха Сcхлеиден Аренда ГерманияДом отдыха Сcхлеиден Аренда ГерманияДом отдыха Сcхлеиден Аренда ГерманияДом отдыха Сcхлеиден Аренда ГерманияДом отдыха Сcхлеиден Аренда ГерманияДом отдыха Сcхлеиден Аренда ГерманияДом отдыха Сcхлеиден Аренда ГерманияДом отдыха Сcхлеиден Аренда ГерманияДом отдыха Сcхлеиден Аренда ГерманияДом отдыха Сcхлеиден Аренда ГерманияДом отдыха Сcхлеиден Аренда ГерманияДом отдыха Сcхлеиден Аренда ГерманияДом отдыха Сcхлеиден Аренда ГерманияДом отдыха Сcхлеиден Аренда ГерманияДом отдыха Сcхлеиден Аренда ГерманияДом отдыха Сcхлеиден Аренда ГерманияДом отдыха Сcхлеиден Аренда Германия
Связаться с владельцем

 
 
   
 Все объявления о недвижимости поставщиком
Номера
спальня13
дополнения
Террасаyes,терраса
удобства
yes,доступ на пляж Доступ на пляж
Описание
<п>Дезе гроепсаccоммодатие, гехеел гереновеерд мет ниеуw сcхилдерwерк ен буитенинсталлатиес, лигт мидден ин хет натуурпарк Хохес Венн-Еифел, еен хоогвеен- ен хеиделандсcхап дат 7500 jаар геледен аан хет еинде ван де лаатсте иjстиjд ис онтстаан. Еен геwелдиге омгевинг мет праcхтиге натуур оп корте афстанд ван Белгиë ен Недерланд. Еен уитстекенде уитвалсбасис воор wанделен, моторриjден, моунтаинбикен ен безиенсwаардигхеден зоалс Вогелсанг, Нüрбургринг, Франcорcхампс ен де Рурсее мет бооттоcхтен. Хет хуис wордт ниет воор ниетс "Де поорт ван хет натуурпарк Еифел" геноемд. Ин де омгевинг ван хет хуис бевинден зиcх веле безиенсwаардигхеден ен диверсе андере аттраcтиес.</п><п>Ин де wинтертиjд зиjн ер тал wинтерспортмогелиjкхеден ин хет гебиед ван де зогенаамде Хоcхеифел.</п>Гениет ван де гаствриjхеид ван де менсен ин дезе регё. На еен аcтиеве даг ис хет хеерлиjк гениетен ин хет наастгелеген рестаурант, бар, террас оф ин де гроте биертуин ен де могелиjкхеид ом те барбеcуеëн ен воор де киндерен ом те сcхоммелен.
Ер зиjн 25 паркеерплаатсен. Еен перфеcте аccоммодатие воор маxимаал 50 персонен. Дааром ис хет оок гесcхикт воор cонферентиес ен сcхолинг. Еен гроот ТВ-сcхерм стаат тер бесcхиккинг.
положение
#Ойскирхен #Кёльн
Ин де берген; Ин де натуур; Аан хет wатер
<п>Де меест бекенде безиенсwаардигхеид ин Сcхлеиден ис хет кастеел “Сcхлосс Сcхлеиден”, бекенд ванаф 1188. Еéн гедеелте ван хет кастеел  ис тоеганкелиjк wаар ондер меер еен капеллетjе мет еен Конингсоргел уит 1770 те безиcхтиген ис. Ин дит гедеелте ван де Еифел зиjн тал ван мооие wанделроутес. Ин де “Еифелеxпедитёнен” wорден веле wанделроутес биjеенгебраcхт. Хет аанбод гаат ван Нарcиссен-wанделинген тот “Рангер-тоурен” алсоок wанделинген доор де вроегере Орденбург “Вогелсанг”.</п><п>Воор фиетсерс ен моунтаинбикерс ис де Еифел еен Ел-Дорадо. Воор моторриjдерс ис де Еифел еен праcхтиг гебиед ом те рустиг те тоерен; ниет аллеен диcхтбиj де Нüрбургринг маар оок биj Франcорcхампс. Аллемаал сcхиттеренде роутес ен натуур пуур!</п><п>Хет натуурпарк Хоге Венен - Еифел бехоорт тот хет Дуитс-Белгисcх гебиед мет версcхеидене ландсcхаппен: ривиерен, бекен, мерен ен стуwдаммен, калкротсен, бергкаммен ин де Хоогеифел ен уилоперс ван де Вулкаанеифел. Jе виндт ер гроттен уит де Стеентиjд, Ромеинсе гебоуwен, меер дан 100 кастелен, палеизен ен клоостерс, оф де ну еcологисcх wаардеволле оверблиjфселен ван де Сиегфриед-Линие. Де спеcтаcулаире натуур мет клеурриjке плантен ен диерен (зелфс еланден) ис де басис воор еен аcтиеве ен онтспаннен вакантие ин де Еифел.</п>Хет ис де моеите wаард ом де воормалиге нази Орденсбург Вогелсанг те безоекен. Дит бовен де Урфт-дам гебоуwд cомплеx диенде алс еен оефентерреин воор тоекомстиге манагерс. Хет хисторисcхе, монументале гебоуw ис ин 2006 воор хет публиек опенгестелд ен ван еен безоекерсcентрум воорзиен. Делен ван де омлиггенде гебиеден wерден тоеганкелиjк доор wанделпаден.

Оок безиенсwаардиг ис де Урфт дам (1900-1905), де оудсте стуwдам ин де Еифел. Ин хет стуwмеер лигген еен еиланд ен дрие сcхиереиланден, дие афханкелиjк ван де wатерхоогте те воет куннен wорден береикт. Ер лоопт вануит Гемüнд-Малсбенден еен оеверwег, еен сcхиттерен wандел- ен фиетсроуте ван 12 км дие доор еен биjна онгерепт ландсcхап лоопт.

** Отхер дистанcес:
- Бар: 1 км
- Сwиммингпоол публиc: 2 км
- Тхеме Парк: 30 км
- Wатер: 100 метер
- Wатер спортс: 10 км
- Винейард: 1 км
- Миниголф: 5 км
- АТМ / cасх диспенсер: 1 км
- Бакерй: 600 метер
расстояние
Покупка товаров1 км
Пригородном сообщении20 м
Аэропорт35 км
разделение
Surface area: 1000
арматура
<п>Оп де бегане гронд ван дит биjзондер руиме панд бевиндт зиcх еен ентрее мет хал ен гардеробе. Тwее гроте зиткамерс макен хет могелиjк ом де гроеп оп те сплитсен ен версcхилленде аcтивитеитен те доен. Нааст cомфортабеле стоелен ен банкен ис ер оок еен двд- ен cд-спелер, лед-тв, билjарт- ен воетбалтафел. Ер ис оок еен киндерстоел аанwезиг. Ер ис еен апарт баргедеелте мет биертап ен даарнааст де еетзаал. Геен етен зондер кеукен, дус ис ер еен гроте кеукен мет ондер андере еен индустриеел форнуис мет 10 гаспиттен, магнетрон, ваатwассер, коффиезетаппараат, wатеркокер, броодроостер, еен гроте бергинг ен еен коелруимте. Тот слот ис ер оп де бегане гронд еен санитаире руимте мет виер тоилеттен, виер уриноирс ен виер wастафелс..</п><п>Оп де еерсте вердиепинг бевинден зиcх зевентиен слаапкамерс, wаарван еен 1-персоонскамер, елф 2-персоонскамерс, еен 4-персоонскамер ен тwее 12-персоонскамерс. Де лаатстен зиjн ингериcхт мет елк дрие 4-персоонсстапелбедден. Тwее слаапкамерс бесcхиккен овер еен 2-персоонсстапелбед. Де овериге камерс хеббен 1- оф 2-персоонсбедден. Виjф слаапкамерс бесcхиккен овер еен бадкамер мет тоилет ен доуcхе. Аcхт слаапкамерс хеббен еен wастафел оп де камерс. Алле камерс куннен бесcхиккен овер де санитаире руимте мет виjф тоилеттен, виер wастафелс, дрие доуcхес ен еен лигбад.</п><п>Де тwееде вердиепинг хеефт зес слаапкамерс: дрие 1-персоонсслаапкамерс ен дрие 2-персоонсслаапкамерс. Дрие слаапкамерс зиjн мет доуcхе ен тоилет, ен дрие слаапкамерс бесcхиккен овер тwее гемеенсcхаппелиjке бадруимтен, wаарван еен мет доуcхе ен wастафел ен де андере мет wастафел ен тоилет.</п><п>Ал мет ал геноег могелиjкхеден ом де гроеп "оп маат" овер де слаапкамерс те верспреиден. Ванзелфспрекенд зиjн ер волдоенде кастен ен апарте бергруимтес.

Хет ис могелиjк ом онтбиjт биj те боекен ен ин де наастгелеген Имбисс wорден диверсе снаcкс ен оок сcхнитзел гесервеерд. Идеаал алс jе еен дагjе ниет wил кокен.</п><br><br>Сурфаcе ареа: 1000<br><br>Поссибилитй неарбй / М&оумл;глиcхкеитен ин дер Н&аумл;хе: Теннис, Хорсеридинг, Фисхинг, Голфплайинг
Но смокинг!!!
использовать
Поссибилитй неарбй / М&оумл;глиcхкеитен ин дер Н&аумл;хе: Теннис, Хорсеридинг, Фисхинг, Голфплайинг
Но смокинг!!!
другой
<п>Еен кеукенханддоекен сет бестаат уит 10 кеукенханддоекен.</п><п>Бедлиннен ен ханддоекен кунт у зелф меенемен оф тер плаатсе хурен. Биj боекинг опгевен.</п>

Дезе аccоммодатие ис гоедгекеурд воор jонгерен ен гроепен, оок воор феестен.
rss feed  Digg.com Folkd Reddit Linkarena

Объявления

load datadata load ...