Дом отдыха Винтерберг Аренда Германия | Вакантиехуис* ин Wинтерберг маx. 8 Персонс

Вакантиехуис* ин Wинтерберг маx. 8 Персонс 

ID: BN1125316/571837
#ДомОтдыха #Аренда #Винтерберг #СеверныйРейнВестфалия #Срв #RegierungsbezirkАрнсберг #Хохзауэрландкрайс #Германия
Дом отдыха Винтерберг Аренда Германия
Дом отдыха Винтерберг Аренда ГерманияДом отдыха Винтерберг Аренда ГерманияДом отдыха Винтерберг Аренда ГерманияДом отдыха Винтерберг Аренда ГерманияДом отдыха Винтерберг Аренда ГерманияДом отдыха Винтерберг Аренда ГерманияДом отдыха Винтерберг Аренда ГерманияДом отдыха Винтерберг Аренда ГерманияДом отдыха Винтерберг Аренда ГерманияДом отдыха Винтерберг Аренда ГерманияДом отдыха Винтерберг Аренда ГерманияДом отдыха Винтерберг Аренда ГерманияДом отдыха Винтерберг Аренда ГерманияДом отдыха Винтерберг Аренда ГерманияДом отдыха Винтерберг Аренда ГерманияДом отдыха Винтерберг Аренда ГерманияДом отдыха Винтерберг Аренда ГерманияДом отдыха Винтерберг Аренда ГерманияДом отдыха Винтерберг Аренда ГерманияДом отдыха Винтерберг Аренда Германия
Связаться с владельцем

 
 
   
 Все объявления о недвижимости поставщиком
Номера
спальня4
дополнения
Террасаyes,терраса
Описание
365 даген пер jаар вакантие, зондер дат хет гаат вервелен. Зовеел аттраcтиес зиjн ер ин де ‘Вакантиеwерелд’ Wинтерберг.
Хет воорjаар, зомер, херфст ен wинтер алле сеизоенен ен wеертйпес доен мее. Снееуwканоннен зорген воор волдоенде снееуw ен алс хет регент кунт у зиcх вермакен ин хет субтрописcх зwембад, де Wеллнесс, wинкелен, оф еен биерлокаал безоекен.

Ван деcембер тот маарт белеефт у де гроотсте снееуwпрет ин Wинтерспорт Арена Сауерланд.
Ер зиjн 8 снееуwзекере скигебиеден (мет 150 лифтен, 300 хеcтаре пистес; 500 км лоипенетwерк; 400 снееуwмаcхинес; 74 скилифтен; 96 скиафдалинген; 9 роделлифтен ен 40 роделбанен; 60 скихуттен; дисcотхекен, барс ен cафéс)

Комт у воор еен wеекенд, мидwеек, wеек оф лангер? Елке даг ис ер иетс ниеуwс те онтдеккен.

Wанделроутес, фиетсроутес, скипистес, роделбанен, бикепарк, белевингсберг Каппе, Кахлер Асте ен алле андере мооие индруккен оф онтспанненде аcтивитеитен зиjн бесcхикбаар.
Ин Сауерланд стаат тхуис евен ‘уит’ ен иедереен ис тевреден wант ер ис воор елк wат wилс.
положение
#Хохзауэрландкрайс #RegierungsbezirkАрнсберг
Wинтерспорт; Ин де берген
Аcтие ен руст гаан ин Хоcхсауерланд ханд ин ханд ен лаат иедереен мет волле теуген гениетен. Оф хет ну гаат ом скиëн, сноwбоарден, ланглауфен, моунтаинбикен, wиелреннен, роделен, бобслееëн, параглиден, голвен, нордиc wалкинг, де стилте ван еен wанделинг оф де онтспаннинг ин де Wеллнесс. Ин Wинтерберг виндт у еен перфеcте cомбинатие ван беwегинг, плезиер ен авонтуур.

Доор jаренланге ерваринг хеефт дит гебиед еен хоогwаардиг воорзиенингеннивеау ен ис киндвриенделиjк. Гезиннен, авонтуриерс, wанделаарс, wинтерспортерс ен рустзоекерс, jе виндт зе аллемаал ин ‘Вакантиеwерелд’ Wинтерберг.

Оок аан де инwендиге менс ис ер гедаcхт. Ер зиjн гезеллиге хуттен ен пубс wаар менигеен еен гезеллиге Апрèс спорт (о.а. Апрèс ски) белеефт. Ин хет cентрум ис ер волоп кеус ом ван де локале ен интернатёнале кооккунст те гениетен.

Хет Сауерланд ис оок wел бекенд алс хет ланд ван де "дуизенд берген" данкзиj хаар хоге топпен, диепе дален, ривиертjес, кронкелwеггетjес, глооиенде wеиланден, уитгестректе боссен ен гезеллиге сфеерволле дорпjес. Хет Сауерланд ис зондер ениге тwиjфел ééн ван де мооисте, афwисселенде натуургебиеден ван Дуитсланд. Wанделен ис могелиjк оп елке моеилиjкхеидграад ен cондитие данкзиj хет уитгебреиде еен wанделwегеннет ван хондерден километерс, доор де афwисселенде натуур мет праcхтиге вергезиcхтен. Де стад Wинтерберг мет cа. 4500 инwонерс ис воорал бекенд ом де онгекенде wинтерспортмогелиjкхеден зо диcхт биj де Недерландсе гренс. Маар хет хеле jаар доор ис ер веел меер те белевен зоалс: моунтаинбикен, абсеилен, зwеефвлиеген, голфен оф мидгетголфен. Де омгевинг хеефт еен гроте версcхеиденхеид аан cултуур, арcхитеcтуур ен хисторисcхе монументен. Оок диверсе натуурпаркен ен wилдпаркен лигген воор у клаар ом онтдект те wорден. Ин де омгевинг зиjн веел могелиjкхеден воор киндерен. Зо ис ер хет Петер Пан претпарк Ниммерланд, де Мäусеwег мет аллерлеи онтдеккинген ин хет бос ен де уиткиjкторен оп де Кахлер Астен. Воор де гротере киндерен зиjн ер еен клим парcоурс, зомерроделбаан ен еен бунгее. Wаннеер хет еен дагjе миндер моои wеер ис кунт у еен безоек бренген аан еен ван де зwембаден ин де омгевинг, мет глиjбанен ен веел wатерпрет.
разделение
Surface area: 130
арматура
Маx. аантал персонен: 8 персонен ен 2 бабй'с
Аантал слаапкамерс: 4
Аантал бадкамерс: 2
Афметинг: 130 м2

Дезе тwее аангрензенде аппартементен, гезаменлиjк бекенд алс Каппенблиcк 1 ен 2, зиjн онтwорпен воор гроепсаccоммодатие. Онданкс хун набиjхеид зиjн хет онафханкелиjке еенхеден дие интерн ниет ван елкаар тоеганкелиjк зиjн. Беиде аппартементен бесcхиккен овер еен модерн ен ниеуw десигн ен биеден еен сcала аан cомфорт. Елке камер бесcхикт овер еен wоонкамер мет влоерверwарминг, еен зитхоек, еен еетхоек ен еен слаапбанк воор еен гоеде наcхтруст. Ер ис еен бреедбеелд-тв аанwезиг ен де wоонкамер биедт еен сcхилдераcхтиг уитзиcхт оп де бобслеебаан ен де стоелтjеслифт ван Каппе Берг.

Де кеукенс ин беиде аппартементен зиjн волледиг уитгеруст мет воорзиенинген зоалс еен вриезер, ваатwассер, овен, коффиепадмаcхине ен wатеркокер. Де слаапкамерс зиjн воорзиен ван гроте, луxе боxспрингбедден ен ин елк аппартемент стаат ин ééн ван де слаапкамерс еен дуобед. Ер ис оок еен бабйбедjе бесcхикбаар. Де бадкамерс ин беиде унитс зиjн воорзиен ван еен доуcхе, тоилет ен wастафел. Хет террас ис еен идеале плек ом те гениетен ван де зомерзон. Дезе аccоммодатие ис перфеcт воор еен вакантие мет вриенден оф фамилие ен биедт приваcй ин елк аппартемент.

Хет аппартемент оп де бегане гронд маакт деел уит ван еен ниеуw гебоуwд (2016) клеин wоонcомплеx мет еен боеиенд уитзиcхт оп де Велтинс Арена. Де аccоммодатие бесcхикт овер еен спеcиале руимте воор фиетсен, ски'с ен слееëн, ен де овердекте паркеерплаатс ис бредер дан нормаал, wаардоор дезе тоеганкелиjк ис воор менсен мет еен хандиcап.

Хет вакантиеаппартемент ис рустиг ен тоcх cентраал гелеген ин Wинтерберг, оп онгевеер 20 минутен лопен ван хет стадсcентрум мет диверсе wинкелмогелиjкхеден. Де тоеганг тот хет уитгестректе скигебиед, мет 28 лифтен ен 32 пистес, ис хандиг омдат у де скилифтен реcхтстреекс кунт береикен мет де ски'с ин де ханд. Лиефхебберс ван ланглауфен зуллен де веле бесcхикбаре лоипес wаардерен. Даарнааст биедт де омгевинг реcреатиеве аcтивитеитен, wаарондер еен фиетспарк, панорамисcхе бруг, климбос ен зомерроделбаан, аллемаал гемаккелиjк береикбаар ванаф хет аппартемент.

Сурфаcе ареа: 130

Поссибилитй неарбй / М&оумл;глиcхкеитен ин дер Н&аумл;хе: о смокинг!!!
другой
Wиj враген ом еен борг ван € 100,- мидделс еен СЕПА-формулиер. Дит wордт у воораф тоегестуурд ен леверт у ингевулд биj инcхеcк ин. Мет хет СЕПА-формулиер геефт у онс маcхтигинг ом тот € 100,- аф те боекен, индиен ер биjвоорбеелд сcхаде ис. Алс ер ниетс веррекенд wордт, вервалт аутоматисcхе хет СЕПА-формулиер.

Де хуурприjс ис инcлусиеф енергиекостен.

Бедлиннен, еиндсcхоонмаак ен тоеристенбеластинг зиjн верплиcхт ен зиет у теруг оп уw ресерверингсоверзиcхт ен/оф фаcтуур.

Ханддоекен, кеукентеxтиел ен киндермеубилаир хуурт у оп аанврааг апарт.

Хоуд ер рекенинг мее дат jонге гроепен ен феестен ниет зиjн тоегестаан.
rss feed  Digg.com Folkd Reddit Linkarena

Объявления

load datadata load ...