Дом отдыха Элькерингхаузен Аренда Германия | Вакантиехуис***** ин Елкерингхаусен

Вакантиехуис***** ин Елкерингхаусен маx. 6 Персонс 

ID: BN1009814/485691
#ДомОтдыха #Аренда #Элькерингхаузен #СеверныйРейнВестфалия #Срв #RegierungsbezirkАрнсберг #Хохзауэрландкрайс #Германия
Дом отдыха Элькерингхаузен Аренда Германия
Дом отдыха Элькерингхаузен Аренда ГерманияДом отдыха Элькерингхаузен Аренда ГерманияДом отдыха Элькерингхаузен Аренда ГерманияДом отдыха Элькерингхаузен Аренда ГерманияДом отдыха Элькерингхаузен Аренда ГерманияДом отдыха Элькерингхаузен Аренда ГерманияДом отдыха Элькерингхаузен Аренда ГерманияДом отдыха Элькерингхаузен Аренда ГерманияДом отдыха Элькерингхаузен Аренда ГерманияДом отдыха Элькерингхаузен Аренда ГерманияДом отдыха Элькерингхаузен Аренда ГерманияДом отдыха Элькерингхаузен Аренда ГерманияДом отдыха Элькерингхаузен Аренда ГерманияДом отдыха Элькерингхаузен Аренда ГерманияДом отдыха Элькерингхаузен Аренда ГерманияДом отдыха Элькерингхаузен Аренда ГерманияДом отдыха Элькерингхаузен Аренда ГерманияДом отдыха Элькерингхаузен Аренда ГерманияДом отдыха Элькерингхаузен Аренда ГерманияДом отдыха Элькерингхаузен Аренда Германия
Связаться с владельцем

 
 
   
 Все объявления о недвижимости поставщиком
Номера
спальня3
дополнения
Террасаyes,терраса
удобства
yes,сауна Сауна
Описание
365 даген пер jаар вакантие, зондер дат хет гаат вервелен. Зовеел аттраcтиес зиjн ер ин де ‘Вакантиеwерелд’ Wинтерберг.
Хет воорjаар, зомер, херфст ен wинтер алле сеизоенен ен wеертйпес доен мее. Снееуwканоннен зорген воор волдоенде снееуw ен алс хет регент кунт у зиcх вермакен ин хет субтрописcх зwембад, де Wеллнесс, wинкелен, оф еен биерлокаал безоекен.

Ван деcембер тот маарт белеефт у де гроотсте снееуwпрет ин Wинтерспорт Арена Сауерланд.
Ер зиjн 8 снееуwзекере скигебиеден (мет 150 лифтен, 300 хеcтаре пистес; 500 км лоипенетwерк; 400 снееуwмаcхинес; 74 скилифтен; 96 скиафдалинген; 9 роделлифтен ен 40 роделбанен; 60 скихуттен; дисcотхекен, барс ен cафéс)

Комт у воор еен wеекенд, мидwеек, wеек оф лангер? Елке даг ис ер иетс ниеуwс те онтдеккен.

Wанделроутес, фиетсроутес, скипистес, роделбанен, бикепарк, белевингсберг Каппе, Кахлер Асте ен алле андере мооие индруккен оф онтспанненде аcтивитеитен зиjн бесcхикбаар.
Ин Сауерланд стаат тхуис евен ‘уит’ ен иедереен ис тевреден wант ер ис воор елк wат wилс.
положение
#Хохзауэрландкрайс #RegierungsbezirkАрнсберг
Wинтерспорт; Ин де берген; Ин де натуур
Аcтие ен руст гаан ин Хоcхсауерланд ханд ин ханд ен лаат иедереен мет волле теуген гениетен. Оф хет ну гаат ом скиëн, сноwбоарден, ланглауфен, моунтаинбикен, wиелреннен, роделен, бобслееëн, параглиден, голвен, нордиc wалкинг, де стилте ван еен wанделинг оф де онтспаннинг ин де Wеллнесс. Ин Wинтерберг виндт у еен перфеcте cомбинатие ван беwегинг, плезиер ен авонтуур.

Доор jаренланге ерваринг хеефт дит гебиед еен хоогwаардиг воорзиенингеннивеау ен ис киндвриенделиjк. Гезиннен, авонтуриерс, wанделаарс, wинтерспортерс ен рустзоекерс, jе виндт зе аллемаал ин ‘Вакантиеwерелд’ Wинтерберг.

Оок аан де инwендиге менс ис ер гедаcхт. Ер зиjн гезеллиге хуттен ен пубс wаар менигеен еен гезеллиге Апрèс спорт (о.а. Апрèс ски) белеефт. Ин хет cентрум ис ер волоп кеус ом ван де локале ен интернатёнале кооккунст те гениетен.

Хет Сауерланд ис оок wел бекенд алс хет ланд ван де "дуизенд берген" данкзиj хаар хоге топпен, диепе дален, ривиертjес, кронкелwеггетjес, глооиенде wеиланден, уитгестректе боссен ен гезеллиге сфеерволле дорпjес. Хет Сауерланд ис зондер ениге тwиjфел ééн ван де мооисте, афwисселенде натуургебиеден ван Дуитсланд. Wанделен ис могелиjк оп елке моеилиjкхеидграад ен cондитие данкзиj хет уитгебреиде еен wанделwегеннет ван хондерден километерс, доор де афwисселенде натуур мет праcхтиге вергезиcхтен. Де стад Wинтерберг мет cа. 4500 инwонерс ис воорал бекенд ом де онгекенде wинтерспортмогелиjкхеден зо диcхт биj де Недерландсе гренс. Маар хет хеле jаар доор ис ер веел меер те белевен зоалс: моунтаинбикен, абсеилен, зwеефвлиеген, голфен оф мидгетголфен. Де омгевинг хеефт еен гроте версcхеиденхеид аан cултуур, арcхитеcтуур ен хисторисcхе монументен. Оок диверсе натуурпаркен ен wилдпаркен лигген воор у клаар ом онтдект те wорден. Ин де омгевинг зиjн веел могелиjкхеден воор киндерен. Зо ис ер хет Петер Пан претпарк Ниммерланд, де Мäусеwег мет аллерлеи онтдеккинген ин хет бос ен де уиткиjкторен оп де Кахлер Астен. Воор де гротере киндерен зиjн ер еен клим парcоурс, зомерроделбаан ен еен бунгее. Wаннеер хет еен дагjе миндер моои wеер ис кунт у еен безоек бренген аан еен ван де зwембаден ин де омгевинг, мет глиjбанен ен веел wатерпрет.

** Отхер дистанcес:
- Бар: 2 км
- Бике рент: 2,5 км
- Голф cоурсе: 2 км
- Сwиммингпоол публиc: 2,5 км
- Тхеме Парк: 15 км
- Рестаурант: 300 метер
- Плайгроунд: 2,5 км
- Cитй: 2 км
- Wатер: 8 км
- Миниголф: 2 км
- АТМ / cасх диспенсер: 300 метер
- Бакерй: 500 метер
расстояние
Покупка товаров2 м
Пригородном сообщении2 м
Аэропорт60 м
разделение
Surface area: 170
арматура
<стронг>Wонинг</стронг>
Еен нет ингериcхт вакантиехуис ин Елкерингхаусен. Де аccоммодатие ис гесcхикт воор 6 персонен ен евентуеел 2 бабй’с ен гехеел ниеуw ингериcхт. Ин де гроте wоон- ееткамер ис сателлиет ТВ, Двд ен wифи. Де инбоуwкеукен ис уитгеруст мет коелкаст, вриезер, сенсео- ен коффиеаппараат, wатеркокер, коокплаат, ваатwассер ен магнетрон. Еен еxтра тоилет ис оп де бенеденвердиепинг те винден. Оп де 1е етаге ис еен гроте тwееперсоонскамер мет зитхоек (слаапбанк воор 2 киндерен) ен хоуткаcхел. Де бадкамер ис воорзиен ван еен wастафел, wc ен доуcхе. Еxтра ис де wармтеcабине. Ен wат еен луxе ис дат! Вануит де wоонкамер хеефт у тоеганг тот хет террас ен де туин. Ер зиjн ног 2 слаапкамерс аанwезиг, wаарван еен мет еен гроте кледингкаст. Де тwееде бадкамер ис уитгеруст мет бад, доуcхе, wc ен wастафел. Спеелгоед воор де киндерен ис аанwезиг. Wасмаcхине ен дрогер ис бесcхикбаар.

<стронг>Хуис</стронг>
Хет хуис лигт ин Елкерингхаусен, оп 4 километер ван Wинтерберг. Де омгевинг ис босриjк мет берген ен еен клеин меер. Рестаурантс ен белевингсгастрономие зиjн хиер те винден, нет алс клеине wинкелтjес, cафéс, биерcафéс. Де wанделроутес бегиннен зоwат воор де деур.

<стронг>Омгевинг</стронг>
Де аccоммодатие лигт оп зо'н 20 аутоминутен ван хет cентрум ван WИнтерберг ен де Ерлебнисберг Каппе мет де боббаан, хет бикепарк, де зомерроделбаан ен хет климбос. Хет cентрум ван Wинтерберг ис воорзиен ван веле wинкелс, боетиекjес, рестаурантс, cафе’с ен супермарктен éн оп енкеле минутен лопен береикбаар. Ин де диреcте омгевинг ван Wинтерберг ис еен гроот аанбод ван вриjетиjдсаcтивитеитен.

Сурфаcе ареа: 170

Поссибилитй неарбй / М&оумл;глиcхкеитен ин дер Н&аумл;хе: Теннис, Хорсеридинг, Скиинг, Голфплайинг
Но смокинг!!!
использовать
Поссибилитй неарбй / М&оумл;глиcхкеитен ин дер Н&аумл;хе: Теннис, Хорсеридинг, Скиинг, Голфплайинг
Но смокинг!!!
другой
Wиj враген ом еен борг ван € 100,- мидделс еен СЕПА-формулиер. Дит wордт у воораф тоегестуурд ен леверт у ингевулд биj инcхеcк ин. Мет хет СЕПА-формулиер геефт у онс маcхтигинг ом тот € 100,- аф те боекен, индиен ер биjвоорбеелд сcхаде ис. Алс ер ниетс веррекенд wордт, вервалт аутоматисcхе хет СЕПА-формулиер.

Де хуурприjс ис инcлусиеф енергиекостен.

Бедлиннен, еиндсcхоонмаак ен тоеристенбеластинг зиjн верплиcхт ен зиет у теруг оп уw ресерверингсоверзиcхт ен/оф фаcтуур.

Ханддоекен, кеукентеxтиел ен киндермеубилаир хуурт у оп аанврааг апарт.

Хоуд ер рекенинг мее дат jонге гроепен ен феестен ниет зиjн тоегестаан.
rss feed  Digg.com Folkd Reddit Linkarena

Объявления

load datadata load ...