Дом отдыха Ниедерсфелд Аренда Германия | Вакантиехуис**** ин Ниедерсфелд маx. 4

Вакантиехуис**** ин Ниедерсфелд маx. 4 Персонс 

ID: BN1009811/485689
#ДомОтдыха #Аренда #Ниедерсфелд #СеверныйРейнВестфалия #RegierungsbezirkArnsberg #Hochsauerlandkreis #Германия
Дом отдыха Ниедерсфелд Аренда Германия
Дом отдыха Ниедерсфелд Аренда ГерманияДом отдыха Ниедерсфелд Аренда ГерманияДом отдыха Ниедерсфелд Аренда ГерманияДом отдыха Ниедерсфелд Аренда ГерманияДом отдыха Ниедерсфелд Аренда ГерманияДом отдыха Ниедерсфелд Аренда ГерманияДом отдыха Ниедерсфелд Аренда ГерманияДом отдыха Ниедерсфелд Аренда ГерманияДом отдыха Ниедерсфелд Аренда ГерманияДом отдыха Ниедерсфелд Аренда ГерманияДом отдыха Ниедерсфелд Аренда ГерманияДом отдыха Ниедерсфелд Аренда ГерманияДом отдыха Ниедерсфелд Аренда ГерманияДом отдыха Ниедерсфелд Аренда ГерманияДом отдыха Ниедерсфелд Аренда ГерманияДом отдыха Ниедерсфелд Аренда ГерманияДом отдыха Ниедерсфелд Аренда ГерманияДом отдыха Ниедерсфелд Аренда ГерманияДом отдыха Ниедерсфелд Аренда ГерманияДом отдыха Ниедерсфелд Аренда Германия
Связаться с владельцем

 
 
   
 Все объявления о недвижимости поставщиком
Номера
спальня1
дополнения
Балконyes,балкон
Описание
365 даген пер jаар вакантие, зондер дат хет гаат вервелен. Зовеел аттраcтиес зиjн ер ин де ‘Вакантиеwерелд’ Wинтерберг.
Хет воорjаар, зомер, херфст ен wинтер алле сеизоенен ен wеертйпес доен мее. Снееуwканоннен зорген воор волдоенде снееуw ен алс хет регент кунт у зиcх вермакен ин хет субтрописcх зwембад, де Wеллнесс, wинкелен, оф еен биерлокаал безоекен.

Ван деcембер тот маарт белеефт у де гроотсте снееуwпрет ин Wинтерспорт Арена Сауерланд.
Ер зиjн 8 снееуwзекере скигебиеден (мет 150 лифтен, 300 хеcтаре пистес; 500 км лоипенетwерк; 400 снееуwмаcхинес; 74 скилифтен; 96 скиафдалинген; 9 роделлифтен ен 40 роделбанен; 60 скихуттен; дисcотхекен, барс ен cафéс)

Комт у воор еен wеекенд, мидwеек, wеек оф лангер? Елке даг ис ер иетс ниеуwс те онтдеккен.

Wанделроутес, фиетсроутес, скипистес, роделбанен, бикепарк, белевингсберг Каппе, Кахлер Асте ен алле андере мооие индруккен оф онтспанненде аcтивитеитен зиjн бесcхикбаар.
Ин Сауерланд стаат тхуис евен ‘уит’ ен иедереен ис тевреден wант ер ис воор елк wат wилс.
положение
#Hochsauerlandkreis #RegierungsbezirkArnsberg
Wинтерспорт; Ин де берген; Ин де натуур
Аcтие ен руст гаан ин Хоcхсауерланд ханд ин ханд ен лаат иедереен мет волле теуген гениетен. Оф хет ну гаат ом скиëн, сноwбоарден, ланглауфен, моунтаинбикен, wиелреннен, роделен, бобслееëн, параглиден, голвен, нордиc wалкинг, де стилте ван еен wанделинг оф де онтспаннинг ин де Wеллнесс. Ин Wинтерберг виндт у еен перфеcте cомбинатие ван беwегинг, плезиер ен авонтуур.

Доор jаренланге ерваринг хеефт дит гебиед еен хоогwаардиг воорзиенингеннивеау ен ис киндвриенделиjк. Гезиннен, авонтуриерс, wанделаарс, wинтерспортерс ен рустзоекерс, jе виндт зе аллемаал ин ‘Вакантиеwерелд’ Wинтерберг.

Оок аан де инwендиге менс ис ер гедаcхт. Ер зиjн гезеллиге хуттен ен пубс wаар менигеен еен гезеллиге Апрèс спорт (о.а. Апрèс ски) белеефт. Ин хет cентрум ис ер волоп кеус ом ван де локале ен интернатёнале кооккунст те гениетен.

Хет Сауерланд ис оок wел бекенд алс хет ланд ван де "дуизенд берген" данкзиj хаар хоге топпен, диепе дален, ривиертjес, кронкелwеггетjес, глооиенде wеиланден, уитгестректе боссен ен гезеллиге сфеерволле дорпjес. Хет Сауерланд ис зондер ениге тwиjфел ééн ван де мооисте, афwисселенде натуургебиеден ван Дуитсланд. Wанделен ис могелиjк оп елке моеилиjкхеидграад ен cондитие данкзиj хет уитгебреиде еен wанделwегеннет ван хондерден километерс, доор де афwисселенде натуур мет праcхтиге вергезиcхтен. Де стад Wинтерберг мет cа. 4500 инwонерс ис воорал бекенд ом де онгекенде wинтерспортмогелиjкхеден зо диcхт биj де Недерландсе гренс. Маар хет хеле jаар доор ис ер веел меер те белевен зоалс: моунтаинбикен, абсеилен, зwеефвлиеген, голфен оф мидгетголфен. Де омгевинг хеефт еен гроте версcхеиденхеид аан cултуур, арcхитеcтуур ен хисторисcхе монументен. Оок диверсе натуурпаркен ен wилдпаркен лигген воор у клаар ом онтдект те wорден. Ин де омгевинг зиjн веел могелиjкхеден воор киндерен. Зо ис ер хет Петер Пан претпарк Ниммерланд, де Мäусеwег мет аллерлеи онтдеккинген ин хет бос ен де уиткиjкторен оп де Кахлер Астен. Воор де гротере киндерен зиjн ер еен клим парcоурс, зомерроделбаан ен еен бунгее. Wаннеер хет еен дагjе миндер моои wеер ис кунт у еен безоек бренген аан еен ван де зwембаден ин де омгевинг, мет глиjбанен ен веел wатерпрет.

** Отхер дистанcес:
- Бар: 500 метер
- Бике рент: 5 км
- Голф cоурсе: 7 км
- Сwиммингпоол публиc: 5 км
- Тхеме Парк: 20 км
- Рестаурант: 500 метер
- Плайгроунд: 5 км
- Cитй: 25 км
- Wатер: 200 метер
- Винейард: 600 метер
- Миниголф: 250 метер
расстояние
Пригородном сообщении200 м
Аэропорт70 км
разделение
Surface area: 63
арматура
<стронг>Аппартемент</стронг>
Де вакантие-аccоммодатие ис воор 2-4 персонен гесcхикт. Де wоонкамер бесcхикт овер еен слаапбанк воор тwее персонен, Флат ТВ ен еен зитхоек. Вануит де wоонкамер лоопт у хет балкон оп, wаар у де хеле даг гениет ван де зон. Де кеукен ис воорзиен ван еен коокплаат, овен, коелкаст, магнетрон, коффиеаппараат ен wатеркокер. Де слаапкамер хеефт еен тwееперсоонсбед мет кледингкаст. Ин де бадкамер хеефт у де бесcхиккинг овер еен тоилет, wастафел ен доуcхе. Хуисдиерен зиjн wелком. Ин де паркеергараге сталт у де ауто веилиг, маар кунт у оок ски’с ен фиетсен опберген.

<стронг>Cомплеx</стронг>
Де аccоммодатие лигт ин еен рустиге зиjстраат ван Ниедерсфелд. 

<стронг>Омгевинг</стронг>
Фиетс- ен wанделроутес стартен воор де деур. Хиллебаcхсее лигт оп cирcа 10 минутен лоопафстанд. Хиер ис хет спортиеф безиг зиjн мет wатерскиëн, wакеборден оф зоннебаден. Wинтерберг лигт оп енкеле километерс. Ин Ниедерсфелд ис еен баккериj, банк ен слагериj аанwезиг.<br><br>Сурфаcе ареа: 63<br><br>Поссибилитй неарбй / М&оумл;глиcхкеитен ин дер Н&аумл;хе: Теннис, Хорсеридинг, Скиинг, Фисхинг, Голфплайинг
Но смокинг!!!
использовать
Поссибилитй неарбй / М&оумл;глиcхкеитен ин дер Н&аумл;хе: Теннис, Хорсеридинг, Скиинг, Фисхинг, Голфплайинг
Но смокинг!!!
другой
Белангриjке информатие
-ЛЕТ ОП: Биj дезе аccоммодатие ис слеcхтс 1 хонд тоегестаан, геен уитзондеринген.
-Биj соммиге ван онзе аccоммодатиес кун jе гебруик макен ван хет (гемеенсcхаппелиjке) зwембад оф ис ер еен зwембад ин де буурт. Ванwеге де енергиемаатрегелен ин Дуитсланд wорден де зwембаден хелаас тот надер ордер ниет верwармд. Евентуеел аанwезиге сауна'с блиjвен геwоон wеркен. Онзе еxcусес воор хет онгемак.
-Wиj враген еен аанбеталинг ван € 100,- виа еен СЕПА-формулиер. Дит wордт jе ван теворен тоегестуурд ен вул jе ин биj хет инcхеcкен. Мет хет СЕПА-формулиер гееф jе онс тоестемминг ом тот € 100,- ин те хоуден алс ер биjвоорбеелд сcхаде ис. Алс ер ниетс wордт веррекенд, вервалт хет СЕПА-формулиер аутоматисcх.
-Де хуурприjс ис инcлусиеф енергиекостен.
-Бедлиннен, еиндсcхоонмаак ен тоеристенбеластинг зиjн верплиcхт ен кун jе теругвинден оп jе ресерверингсоверзиcхт ен/оф фаcтуур.
-Ханддоекен, кеукентеxтиел ен киндермеубилаир зиjн апарт те хуур оп аанврааг.

Лет оп: jонге гроепен ен феестjес зиjн ниет тоегестаан.<див> </див>
rss feed  Digg.com Folkd Reddit Linkarena

Объявления

load datadata load ...