Дом отдыха Ронсхаусен Аренда Германия | Вакантиехуис*** ин Ронсхаусен маx. 6 Персонс

Вакантиехуис*** ин Ронсхаусен маx. 6 Персонс 

ID: BN58400/136004
#ДомОтдыха #Аренда #Ронсхаусен #Гессен #RegierungsbezirkKassel #LandkreisHersfeldRotenburg #Германия
Дом отдыха Ронсхаусен Аренда Германия
Дом отдыха Ронсхаусен Аренда ГерманияДом отдыха Ронсхаусен Аренда ГерманияДом отдыха Ронсхаусен Аренда ГерманияДом отдыха Ронсхаусен Аренда ГерманияДом отдыха Ронсхаусен Аренда ГерманияДом отдыха Ронсхаусен Аренда ГерманияДом отдыха Ронсхаусен Аренда ГерманияДом отдыха Ронсхаусен Аренда ГерманияДом отдыха Ронсхаусен Аренда ГерманияДом отдыха Ронсхаусен Аренда ГерманияДом отдыха Ронсхаусен Аренда ГерманияДом отдыха Ронсхаусен Аренда ГерманияДом отдыха Ронсхаусен Аренда ГерманияДом отдыха Ронсхаусен Аренда ГерманияДом отдыха Ронсхаусен Аренда ГерманияДом отдыха Ронсхаусен Аренда ГерманияДом отдыха Ронсхаусен Аренда ГерманияДом отдыха Ронсхаусен Аренда ГерманияДом отдыха Ронсхаусен Аренда ГерманияДом отдыха Ронсхаусен Аренда Германия
Связаться с владельцем

 
 
   
 Все объявления о недвижимости поставщиком
Номера
спальня2
дополнения
Террасаyes,терраса
удобства
yes,Плавательный бассейн Плавательный бассейн
yes,сауна Сауна
Описание
Туссен де ривиерен Фулда ен де Wерра оп 350 - 410 м хоогте лигт дит волледиге вакантиепарк гелеген оп де зуидхеллинг ван де “Стеинкопф“. Хет клеине дорпjе Ронсхаусен/Маcхтлос ис еен еркент луcхткууроорд, еен гунстиг бёклимаат зоргт воор еен уитстекенде милде луcхткwалитеит. Хет руим опгезетте аутовриjе вакантиепарк телт 170 вакантиехуисjес ен ис хет хеле jаар доор еен парадиjс воор киндерен ен еен оасе воор руст ен онтспаннинг. Ин ен рондом хет cентрумгебоуw бевинден зиcх прима фаcилитеитен wаарондер де реcептие, еен овердект зwембад (14 x 5 м), еен сауна, солариум, тафелтеннис (биннен & буитен), еен еенвоудиге индоор спеелруимте ен еен киндерспеелплаатс. Версcхилленде спорт- ен спеелвелдjес зиjн овер хет парк вердеелд, оок кунт у гебруик макен ван еен (3 Греен-Сет)теннисбаан ен еен грилл- cq кампвуурплек. Воор де киндерен wорден ер (воорнамелиjк ин хет хоогсеизоен) версcхилленде уитдагенде аcтивитеитен георганисеерд зоалс кнутсел- ен сcхилдерпроjеcтен, ритjе треккер доор хет платтеланд, барбеcуе кампвуур мет броод оп еен сток, бегелеиде wанделинген, фиетстоcхтен. Кортом еен гезеллиг вакантиепарк ин еен праcхтиге омгевинг, мет веле аcтивитеитен воор алле леефтиjдсгроепен.
положение
#LandkreisHersfeld-Rotenburg #RegierungsbezirkKassel
Вакантиепарк; Ин де берген; Ин де натуур
Луcхткууроорд Ронсхаусен- Маcхтлос лигт ин хет мидден ван Дуитсланд ин де деелстаат Хессен, слеcхтс енкеле километерс ванаф де воормалиге гренсоверганг! Нетзоалс веле Хессисcхе ен Тхüрингисcхе стадjес ен дорпjес ин де диреcте омгевинг ван спроокjесаcхтиге боссен мет талриjке бурcхтен & кастелен, сcхилдераcхтиге вакwеркстадjес ен верwег ван аллердаагсе друкте. Ин де диреcте омгевинг ван хет вакантиепарк биеден ондер андере уитгезетте wандел- ен фиетспаден (118км), авонтуурлиjке спеелплаатсен ен диверсе спорт- ен вриjетиjдсфаcилитеитен зоалс еен модерн опенлуcхтзwембад (мет о.а. пиеребадjе, wатерглиjбаан) ен еен миниголфбаан ин Ронсхаусен еен бреед сcала аан могелиjкхеден. Елк jааргетиjде нодигт хет гроот бесcхермде натуургебиед 'Wалдхессен', дат бепаалд wордт доор уитгестректе wоуден, романтисcхе ривиердален ен верстопте босмеертjес, у уит воор индрукwеккенде wанделинген, паардриjд- оф фиетстоcхтен. Дезе стреек биед веле безиенсwаардигхеден ен wордт оок wел ´Ланд дер 40 Бургхтен´ геноемд. Зо ис биjвоорбеелд еен безоек аан хет праcхтиге кастеел де Wартбург, дат ис гелеген оп еен хеувел ван 441 м хоог бовен де стад Еисенаcх(44км) ен еен безоекjе аан де праcхтиге Мидделееуwсе бурcхт ин Бад Херсфелд (26км) зеер де моеите wаард. Де гроте левендиге стад Кассел (85км) хеефт оокхеел wат те биеден, зоалс мусеа, кастелен(слот Wилхелмсхöхе, Лöwен-бург) ен гроте паркен ен плантсоенен мет фонтеинен, wатерваллен ен андере wатерспелен. Тевенс биедт Кассел талриjке евенементен зоалс биjв. 'Доcумента' де интернатёнале кунсттентоонстеллинг дат синдс 1955 (ом де 5 jаар) де белангриjксте тентоонстеллинг ван аcтуеле беелденде кунст ин Wест-Еуропа. Ниет аллеен воор лиефхебберс ван натуур, спорт ен cултуур ис дезе стреек еен белевенис, маар оок лиефхебберс ван леккер етен куннен хиер хун харт опхален. Хет гоедверзоргде cомплете вакантиепарк Ронсхаусен мет зиjн веелзиjдиге омгевинг зорген воор еен геслаагде вакантие.

** Отхер дистанcес:
- Сwиммингпоол публиc: 20 км
- Тхеме Парк: 80 км
- Cитй: 20 км
- Wатер: 2 км
- Wатер спортс: 30 км
- Миниголф: 4 км
- АТМ / cасх диспенсер: 4 км
- Фитнесс: 12.5 км
- Бакерй: 4 км
расстояние
Покупка товаров4 км
Пригородном сообщении500 м
Аэропорт175 км
разделение
Surface area: ca. 68
арматура
Дит оп еен хеувел гелеген вакантиехуис ´Wиннетоу´ мет биjзондере уитстралинг ен еен wооноппервлакте ван cирcа 68 м2 биедт руимте воор 2 тот 6 персонен. Оп де бегане гронд трефт у еен руиме wоонкамер дат ис ингериcхт мет еен зитгроеп мет ТВ (сателлиет) еен еетхоек ен еен комплеет ингериcхте опенкеукен мет о.а 4 коокплатен, коелкаст, елеcтрисcхе овен ен коффиезетаппараат. Де бадкамер ис воорзиен ван еен доуcхе, wастафел ен тоилет. Виа еен вастстаанде хоутен трап комт у оп де бовенвердиепинг wаар оп слаапкамер 1 тwее ééнперсоонсбедден аанwезиг зиjн ен оп слаапкамер 2 тwее ééнперсоонбедден + еен слаапкоои мет еен тwееперсоонсматрас wаар тwее (клеине)персонен ван хун наcхтруст куннен гениетен. Тевенс бесcхикт де wонинг овер еен бергинг. Алле вакантиехуизен зиjн индивидуеел,гезеллиг ен верзоргд ингериcхт ен бесcхиккен овер еен руим грондстук мет террас, уитераард мет волдоенде туинмеубилаир.<br><br>Сурфаcе ареа: cа. 68<br><br>Поссибилитй неарбй / М&оумл;глиcхкеитен ин дер Н&аумл;хе: Теннис, Фисхинг, Голфплайинг
использовать
Поссибилитй неарбй / М&оумл;глиcхкеитен ин дер Н&аумл;хе: Теннис, Фисхинг, Голфплайинг
другой
Де енергиекостен* wорден, наар вербруик, биj вертрек у тер плаатсе ин рекенинг гебраcхт: Електриcитеит: € 0,60/кWх Гас : € 3,60/м3 * афханкелиjк ван де аcтуеле тариевен ван де енергиемаркт

* WиФи аллеен биj де реcептие

Хоуд ер рекенинг мее дат jонге гроепен ен феестен ниет зиjн тоегестаан.
rss feed  Digg.com Folkd Reddit Linkarena

Объявления

load datadata load ...